MENÜ


Projeleriniz İçin Teklif Alın

Hayata geçirmek istediğiniz pojeleriniz için teklif alabilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapılacaktır.

Binary Kazanç PlanıNetwork marketing kazanç planları arasında unilevel plandan sonra en çok kullanılan network marketing  planıdır. Burada üyelik iki kol üzerinden ilerlemektedir. Burada asıl amaç üyeler birbirlerini destekleyerek ilerlemekte ve hızlı kayıtların oluşmasını sağlamaktadır.

Binary kazanç planında iki kol arasında bir denge vardır. Sistem iki kolun elde ettiği kazanç ve puanları hesaplayarak zayıf olan kolun kazancını üyeye dağıtmaktadır. Bu duruma kol dengesi adı verilmektedir. Kol dengesini sağlamak için üye zayıf olan koluna destek vererek dengeyi sağlar. Binary sisteminde derinlik sınırı olabilmekle birlikte sonsuz derinlik kazanç dağılımları da sunulabilmektedir.

Binary sistem günümüzde farklı şekillerde de kullanılmaktadır. İki kol üzerinden giden bu sistemi değişikliklerle yeni planlar da oluşturulmaya başlanmıştır. Ancak unilevel kazanç planından sonra en çok tercih edilen kazanç planı olarak bilinir.